Obsah

Zmluvy faktúry objednávky 2019

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.12.2019

Zmluva č.P-0039943400o využívaní elektronických služieb

1

Neuvedené

Obec Malé Chyndice

Union zdravotná poisťovňa a.s.

18.10.2019

Kúpna zmluva

16

8 000,00 EUR Osemtisíc

Obec Malé Chyndice

Ing. Soňa Nagyová a spoluvlastníci

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

1

37 000,00 EUR Tridsaťsedemtisíc

Obec Malé Chyndice

Úrad vlády Slovenskej republiky

07.08.2019

Zmluva č.331/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

331/2019

1 600,00 EUR Jedentisícšesťsto

Obec Malé Chyndice

Nitriansky samosprávny kraj

26.07.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

1

2 723,00 EUR Dvetisícsedemstodvadsaťtri

Obec Malé Chyndice

Sutton Thomas Alfred

24.07.2019

Kúpna zmluva

1

84,00 EUR Osemdesiatštyri eur

Obec Malé Chyndice

Mária Farkas rodená Smrštíková

24.07.2019

Zmluva č.73/POD-403/19

73/POD-403/19

4 987,44 EUR Štyritisícdeväťstoosemdesiatsedem 44/100

Obec Malé Chyndice

Slovenská agentúra životného prostredia

03.07.2019

Zmluva o dielo č.11/2019

11/2019

800,00 EUR Osemsto

Obec Malé Chyndice

Mgr.Martin Baláž

03.07.2019

Zmluva č.295/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu

295/2019

1 100,00 EUR

Obec Malé Chyndice

Nitriansky samosprávny kraj

03.07.2019

Zmluva č. 117/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

117/2019

700,00 EUR Sedemsto

Obec Malé Chyndice

Nitriansky samosprávny kraj

11.06.2019

Zmluva o dielo

1/2019

5 249,94 EUR Päťtisícdvestoštyridsaťdeväť eur 94/100

Obec Malé Chyndice

ANSTAV spol.s r.o., Lipová č.22, 95193 Topoľčianky

06.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Malé Chyndice

N.M - Audit, spol. s.r.o., Piešťanská 1185/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom

24.04.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

24.04.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

24.04.2019

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

2

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

22.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

74NR220013

88 860,42 EUR Osemdesiatosemtisícosemstošesťdesiat eur 42/100

Obec Malé Chyndice

Poľnohospodárska platobná agentúra

20.05.2016

Kúpna zmluva

1

2 723,00 EUR Dvetisícsedemstodvadsaťtri

Obec Malé Chyndice

Sutton Thomas Alfred

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1