Navigácia

Obsah

Základné informácie

Samosprávný kraj Nitriansky
Okres Nitra
Región Nitriansky
Počet obyvateľov 381
Rozloha 788 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1264

Obec Malé Chyndice

Obec kráľovských rybárov je písomne doložená od roku 1264 ako Hind, neskôr Hymud (1287), Kyshind (1411), Male Hindicze (1773), Malé Hyndice (1920), Malé Chyndice (1948), maďarsky Kishind.
Od 14. storočia patrila obec panstvu Jelenec, v 17. – 19. storočí zemianskym rodinám Bujníkovcov, Dežerických, Sándorovcov i iným. V roku 1584 ju vyrabovali Turci a obec sa vyľudnila.
V roku 1787 mala 75 domov a 410 obyvateľov, v roku 1828 mala 70 domov a 491 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ale v roku 1900 už tretina pracovala v priemysle na okolí a v doprave. Za I. ČSR to bola ešte prevažne poľnohospodárska obec. V rokoch 1929 a 1940 boli v obci štrajky poľnohospodárskych robotníkov na veľkostatku.