Obsah

Zmluvy faktúry objednávky 2020

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

1

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Malé Chyndice

06.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

128

4 770,00 EUR Štyritisícsedemsto sedemdesiat

Obec Malé Chyndice, č.79, 95154 Malé Chyndice

Ministerstvo financií SR

19.10.2020

Zmluva o dielo viacúčelové ihrisko

1

50 967,00 EUR Päťdesiattisícdeväťstošestdesiatsedem

Obec Malé Chyndice

Funny Sport Slovensko s.r.o

10.07.2020

Zmluva o dielo

1

104 349,84 EUR Jedenstoštyritisíctristoštyridsaťdeväť

Obec Malé Chyndice

Asfaltec, s.r.o., Černyševského 26, 85101 Bratislava

08.06.2020

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

1

Neuvedené

Obec Malé Chyndice, č.79, 95154 Malé Chyndice

K2-ART,s.r.o

08.06.2020

Dodatok č.1 k MANDATNEJ ZMLUVE

1

Neuvedené

Obec Malé Chyndice, č.79, 95154 Malé Chyndice

ANSTAV spol.s r.o., Lipová č.22, 95193 Topoľčianky

19.02.2020

Zmluva o dielo

1

23 393,16 EUR Dvadsaťtritisícdeväťdesiattri 16/100

Obec Malé Chyndice

AB-STAV, s.r.o., Malý Cetín 157, 95107 Malý Cetín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1