Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.10.2023

Kúpna zmluva

POZ2023

1 060,00 EUR

Obec Malé Chyndice, č.79, 95154 Malé Chyndice

Tomáš Ternény a Zuzana Ternényová rod. Hudecová

21.06.2023

Zmluva o dielo č. 5/2023/opkžp

5/2023/opkžp

9 750,00 EUR

Ing.Viktor Csala, Vikárska 1077/15, 94901 Nitra

Obec malé chyndice

08.06.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2021-72/102

441 808,36 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec malé chyndice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1