Navigácia

Obsah

 

Malé Chyndice: Obec s kráľovskou korunou

 

Obec Malé Chyndice sa nachádza v okrese Nitra. Leží 180 metrov nad morom vo východnej časti Žitavskej pahorkatiny v Podunajskej nížine, v doline potoka so zaujímavým názvom Džindžava. Odlesnený chotár tvoria íly a piesky z mladších treťohôr, na povrchu je spraš. Má černozemné a hnedozemné pôdy.

V katastri obce sa nachádzajú náleziská lignitu. Nikdy sa však nevyužívali na hospodárske účely. Obec sa prvý-krát spomína pod názvom Hind v roku 1264 ako majetok kráľovských rybárov. Nachádzal sa tu prirodzený rybník, ktorý bol napríklad vo vlastníctve Hieronýma de Kiss Hind v roku 1545. Od 14. storočia patrila k hradu Gýmeš. V roku 1584 ju vyrabovali Turci a obec sa vyľudnila, ale už v roku 1751 mala zemiansky charakter a obývalo ju 45 poddanských rodín a 19 rodín oslobodených odaní. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, ale v roku 1900 už tretina z nich pracovala v priemysle na okolí a v doprave.

Spojenie a rozdelenie obcí

V roku 1976 sa dve samostatné obce Malé a Veľké Chyndice zlúčili do jednej s názvom Chyndice. V roku 1992 však došlo k opätovnému rozdeleniu na pôvodné obce. V obci sa nachádza 160 obytných budov a žije tu 383 obyvateľov. Pôsobilo tu niekoľko podnikateľov v oblasti obchodu a služieb. Dnes by sme ich tu márne hľadali, tak ako aj rybník, no zostala po ňom pamiatka v podobe heraldických figúr rýb v erbe. I jedna z plôch chotára má názov Rybník. Je to presne tá časť, kde sa rozprestieral a skutočne, ak sa zadívame do diaľky, vidíme jeho pomyselné okraje označené horizontom. Ostala naň ešte jedna pamiatka. Spodná voda na mieste bývalého rybníka je asi iba dva metre hlboko a po daždi, keď je pôda vlhká, ju dokonca možno počuť. Spomenutá kráľovská koruna, ktorá je tiež v erbe, i miestny kostolík sv. Štefana kráľa zasa pripomínajú tú skutočnosť, že pôvodne išlo o kráľovskú obec. Hoci sú Malé Chyndice malou obcou, sú väčšie ako susedné Veľké Chyndice. Žiaľ, aj ich postihol podobný osud ako mnohé iné malé dedinky ich počet obyvateľov z roka na rok klesá. V posledných rokoch je to spôsobené najmä migráciou a zmenami v demografickej štruktúre obyvateľstva. Rozdelením v roku 1992 získala obec Malé Chyndice na jednej strane svoju vlastnú autonómiu, no na druhej strane sa zhoršili podmienky zamestnania v poľnohospodárstve či v inej sfére, ktorá by priamo súvisela s obcou. Tunajšie poľnohospodárske družstvo zamestnávalo asi 110 pracovníkov, dnes je však v konkurze.

Historické pamiatky a súčasnosť

Je to predovšetkým kaplnka sv. Štefana kráľa, ktorú dala postaviť rodina Vinczeovcov. Tu bol pochovaný posledný člen rodiny Vincze v roku 1998. Nachádza sa tu aj ďalšia rodinná hrobka Szluka, ako aj hroby z rokov 1751. Na podnet pátra Miloša a veriacich bolo vyhlásené miestne referendum, pretože kaplnka bola malá a väčšia časť veriacich musela stáť vonku aj za nepriaznivého počasia. Na základe referenda v apríli 1994 sa začala svojpomocne prestavba kaplnky na kostol za finančnej pomoci obecného úradu, spoluobčanov, rodákov z obce a cirkvi. Prestavbu ukončili ešte v ten istý rok. Z pamiatok tu nájdete zvon z roku 1701, kríž z roku 1821 a zvonicu z roku 1927.