Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1

88 860,42 EUR Osemdesiatosemtisícosemstošesťdesiat eur 42/100

Obec Malé Chyndice

Poľnohospodárska platobná agentúra

24.04.2019

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

2

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

24.04.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

24.04.2019

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

4

0,00 EUR

Obec Malé Chyndice

SPP a.s.

06.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

5

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Malé Chyndice

N.M.-Audit,spol.s r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 209

11.06.2019

22.5.2019

1/2019

5 249,94 EUR Päťtisícdvestoštyridsaťdeväť eur 94/100

Obec Malé Chyndice

ANSTAV spol.s r.o., Lipová č.22, 95193 Topoľčianky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1